#10 Dúctil Traducir II – Baudelaire

Traduciendo a Baudelaire -El Vampiro/El Vampir/Le Vampir

Segunda traducción en el juego de ver si puede uno traduccir a Baudelaire mejor que en las infames ediciones de Visor Poesía. Ésta vez, os dejo con El Vampiro/El Vampir/Le Vampire.

Salud


El Vampir

Tu, que com un tall d’espasa
Dins mon cor planyent entrares;
Tu que, forta com un tropell
De dimonis, vens, folla i emparada.

Del meu esperit humiliat
Feres ton llit i ton domini;
-Infame a qui sóc lligat
Com el forçut a les cadenes,

Com al joc el jugador tossut,
Com a l’ampolla l’embriagat,
Com les rates a la carronya,
-Maleïda, maleïda siguis tu!

He resat a l’espasa veloç
Per tal de ma llibertat conquerir,
I diguera al pèrfid verí
De rescatar-me de ma covardia.

Oh! El verí i l’espasa
M’han pres el pèl i m’han dit
“Tu no ets digne d’elevar-te
Del teu esclavatge maleït,”

“Imbècil -si del seu imperi
Nostres esforços t’alliberessin,
Els teus petons ressuscitarien
El cadàver del teu vampir!”


El Vampiro

Tú, que cómo un tajo de espada
Adentro de mi corazón plañidero entraste;
Tú que, fuerte cómo un tropel
De demonios, vienes, loca y amparada.

De mi espíritu humillado
Hiciste tu lecho y tu dominio;
-Infame a quién estoy ligado
Cómo el forzudo a las cadenas,

Cómo al juego el jugador terco,
Como a la botella el embriagado,
Como las ratas a la carroña,
-¡Maldita, maldita seas tú!

He rezado a la espada veloz
Por tal de mi libertad conquistar,
Y dijera al pérfido veneno
De rescatarme de mi cobardía.

¡Oh! El veneno y la espada
Me han tomado el pelo y me han dicho:
“Tú no eres digno de elevarte
De tu esclavitud, maldito.”

“¡Imbécil -si de su imperio
Nuestros esfuerzos te liberasen,
Tus besos resucitarían
El cadáver de tu vampiro!”


Le Vampire

Toi qui, comme un coup de couteau,
Dans mon coeur plaintif es entrée;
Toi qui, forte comme un troupeau
De démons, vins, folle et parée,

De mon esprit humilié
Faire ton lit et ton domaine;
— Infâme à qui je suis lié
Comme le forçat à la chaîne,

Comme au jeu le joueur têtu,
Comme à la bouteille l’ivrogne,
Comme aux vermines la charogne
— Maudite, maudite sois-tu!

J’ai prié le glaive rapide
De conquérir ma liberté,
Et j’ai dit au poison perfide
De secourir ma lâcheté.

Hélas! le poison et le glaive
M’ont pris en dédain et m’ont dit:
«Tu n’es pas digne qu’on t’enlève
À ton esclavage maudit,

Imbécile! — de son empire
Si nos efforts te délivraient,
Tes baisers ressusciteraient
Le cadavre de ton vampire!


— Charles Baudelaire
Étienne_Carjat,_Portrait_of_Charles_Baudelaire,_circa_1862

R.